RO EN
Regulament acordare Puncte Pago
(„Regulamentul”)
Ultima actualizare: 29.01.2019

Toți termenii scriși cu majusculă care nu sunt definiți aici vor avea înțelesul din Termenii și Condițiile de utilizare a aplicației disponibili aici.

SECȚIUNE 1
CE SUNT ȘI CUM FUNCȚIONEZĂ PUNCTELE PAGO?

1.1. Punctele Pago reprezintă o recompensă, sub formă de puncte virtuale asociate contului unui Utilizator, pe care acel Utilizator le poate dobândi în funcție de activitățile pe care acesta le realizează în cadrul Aplicației Pago.

1.2. Punctele Pago obținute de către un Utilizator pot fi utilizate de către acel Utilizator, ulterior obținerii lor, pentru a achita, parțial sau total, valoarea serviciilor disponibile în Aplicația Pago.

1.3. Punctele Pago nu pot fi utilizate în afara Aplicației Pago, iar Utilizatorul nu poate solicita Companiei convertirea Punctele Pago aferente contului său din cadrul Aplicației Pago, în sume de bani sau alte beneficii.

1.4. Punctele Pago sunt disponibile și acordate Utilizatorilor începând cu data de 20.08.2018 (“Data Preliminară de Începere”), în mod etapizat. Ca atare, începând cu data de 10.09.2018, Punctele Pago sunt disponibile și acordate tuturor Utilizatorilor (“Data Generală de Începere”). Utilizatorii care au efectuat activități în cadrul Aplicației Pago pentru care se pot acorda Pago Points, conform Secțiunii 2 de mai jos, anterior Datei Preliminare de Începere, respectiv Datei Generale de Începere, după caz, nu pot obține și nu pot pretinde obținerea de Puncte Pago, acestea nefiind acordate retroactiv.1.5. Compania poate decide, în orice moment, suspendarea sau încetarea acordării de Puncte Pago în cadrul Aplicației Pago, caz în care va informa Utilizatorii prin e-mail și cu ajutorul unui anunț în cadrul Aplicației Pago.

1.6. Totodată, Compania poate modifica condițiile de acordare, numărul de Puncte Pago, valoarea acestor Puncte Pago și orice alte detalii privind funcționarea mecanismului de Puncte Pago, fără informarea prealabilă a Utilizatorilor.

1.7. În vederea acordării de Puncte Pago, Compania nu va prelucra date cu caracter personal suplimentare ale Utilizatorilor, ori în baza altor temeiuri și scopuri, decât cele descrise în Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal disponibilă aici.

SECȚIUNE 2
METODA DE ACORDARE ȘI CONVERSIE A PUNCTELOR PAGO

2.1. Utilizatorii care îndeplinesc condițiile necesare pentru crearea unui cont în cadrul și utilizarea Aplicației Pago (conform Termenilor și Condițiilor de utilizare disponibili aici) vor primi, de la Data Preliminară de Începere ori Data Generală de Începere, după caz, următoarele numere de Puncte Pago pentru activitățile de mai jos:

2.1.1. Crearea contului de Utilizator în cadrul aplicației Pago = 150 de puncte;

2.1.2. Conectarea primului cont online de Furnizor Agreat = 50 de puncte;

2.1.3. Conectarea altor conturi online de Furnizori Agreați = 25 de puncte/furnizor;

2.1.4. Prima plata a unei facturi din contul conectat = 25 de puncte;

2.1.5. Plata facturilor ulterioare pentru un cont conectat, cu condiția să fie efectuată înainte de data scadentă = 7 puncte;

2.1.6. Prima plata a unei facturi prin scanarea codului de bare aferent facturii = 15 puncte;

2.1.7. Plata facturilor ulterioare prin scanarea codului de bare = 5 puncte;

2.1.8. Prima încărcare a unui număr de telefon mobil cu o valoare de minimum 3 EUR credit = 25 puncte;

2.1.9. Încărcările ulterioare a unui număr de telefon mobil cu o valoare de minimum 3 EUR = 15 puncte;

2.1.10. Adăugarea primei mașini în secțiunea Asigurări = 100 puncte;

2.1.11. Încheierea primei polițe de asigurare RCA: pentru durata de până la 6 luni = 750 puncte, pentru durata 7-9 luni = 1200 puncte, pentru durata 10-12 luni = 2000 puncte;

2.1.12. Încheierea polițelor RCA ulterioare: durata < 6 luni = 250 puncte, durata 6-9 luni = 500 puncte, durata 10-12 luni = 1000 puncte (puncte acordate per poliță);

2.1.13. Încheierea primei polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare de călătorie) = 50 puncte/zi acoperită de asigurare;

2.1.14. Încheierea polițelor de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare de călătorie) ulterioare = 25 puncte / zi acoperita de asigurare;

2.1.15. (doar până la data de 28.02.2019) Prima plată efectuată cu un card electronic Mastercard sau Maestro (indiferent de banca emitentă a acestuia, de tipul cardului - debit sau credit - ori de țara în care acesta a fost emis) = un număr de Puncte Pago echivalent cu 10% din valoarea plății efectuate, dar nu mai mult de 1200 de puncte. În această situație, vor fi aplicabile și următoarele prevederi speciale:

2.1.15.1. Pentru evitarea oricărui dubiu, un card va fi considerat ca fiind folosit pentru prima dată în cadrul Aplicației Pago în măsura în care cardul nu a mai fost utilizat pentru plata niciunui serviciu disponibil în cadrul Aplicației Pago anterior Datei Preliminare de Începere, respectiv Datei Generale de Începere, după caz;

2.1.15.2. Sumele menționate la pct. 2.1.15. de mai sus se vor acorda prin Puncte Pago către contul de Utilizator din Aplicația Pago din care s-a efectuat plata;

2.1.15.3. Punctele Pago aferente acestei activități vor fi acordate numai pentru primul card electronic folosit ce îndeplinește condițiile menționate la pct. 2.1.15.

2.1.16. (începând cu data de 13.11.2018) pentru activitățile derulate prin intermediul funcționalității Invită-ți prietenii în Pago, disponibilă în Aplicația Pago, vor fi acordate următoarele puncte:

2.1.16.1. 200 puncte, acordate atât Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic către contactele sale, cât și persoanei fizice care accesează acest link, își creează un cont de Utilizator și efectuează plata unei facturi în cadrul Aplicației Pago; pentru evitarea oricărui dubiu, condițiile menționate mai sus sunt cumulative, punctele fiind acordate la momentul la care ultima condiție indicată, respectiv prima plată a unei facturi de către persoana fizică ce devine Utilizator, este îndeplinită;

2.1.16.2. 100 puncte, acordate Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic, și 2 persoane din lista sa de contacte au îndeplinit condițiile menționate la pct. 2.1.16.1. de mai sus;

2.1.16.3. 300 puncte, acordate Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic, și 5 persoane din lista sa de contacte au îndeplinit condițiile menționate la pct. 2.1.16.1. de mai sus;

2.1.16.4. 500 puncte, acordate Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic, și 10 persoane din lista sa de contacte au îndeplinit condițiile menționate la pct. 2.1.16.1. de mai sus;

2.1.16.5 1000 puncte, acordate Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic, și 20 persoane din lista sa de contacte au îndeplinit condițiile menționate la pct. 2.1.16.1. de mai sus; pentru evitarea oricărui dubiu, punctele acordate conform pct. 2.1.16.2 – 2.1.16.5. de mai sus se vor acorda numai la momentul atingerii pragului de utilizatori indicați în fiecare articol.

2.2. De asemenea, Compania poate decide acordarea de Puncte Pago și pentru activități în cadrul Aplicației Pago, distinct de cele prevăzute la pct. 2.1. de mai sus, ori poate decide încetarea acordării de Puncte Pago pentru una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la pct. 2.1. de mai sus.

2.3. Fiecare Punct Pago reprezintă contravaloarea a 1 ban (0,01 RON).

2.4. Punctele Pago obținute în cadrul unei luni calendaristice sunt valabile până la scurgerea unui termen de 6 luni calendaristice de la începutul lunii următoare celei în care sunt obținute Punctele Pago respective.

2.5. Punctele Pago pe care un Utilizator le deține sunt dobândite automat în timpul activităților pe care acesta le desfășoară în Aplicația Pago. Totodată, Punctele Pago pot fi utilizate la momentul la care Utilizatorul efectuează o plată în cadrul Aplicației Pago, în măsura în care acesta optează pentru aceasta la momentul efectuării plății, urmând instrucțiunile din Aplicația Pago.

2.6. La momentul în care Utilizatorul dorește să efectueze o plată în cadrul Aplicației Pago, acesta va fi informat de valoarea plății ce trebuie efectuate și de posibilitatea de a face plata acelei sume utilizând Puncte Pago, respectiv numărul de Puncte Pago pe care trebuie să le folosească, alături de eventuala diferență rămasă de plătit din suma de plată. Prin confirmarea plății, numărul de Puncte Pago disponibile în contul său de Utilizator se va diminua cu numărul de Puncte Pago utilizate pentru plata facturii menționate.

2.7. Pentru a afla care este numărul de Puncte Pago pe care le deține, Utilizatorul poate accesa secțiunea Puncte Pago din Aplicația Pago.

2.8. Tranzacția aferentă unei plăți efectuate trebuie să fie finalizată cu succes, Utilizatorul primind dovada în acest sens pe e-mail, pentru a putea fi considerată ca dând dreptul la acordarea unor Puncte Pago, conform acestui Regulament.

SECȚIUNE 3
ALTE PREVEDERI

3.1. Ștergerea contului de Utilizator din cadrul Aplicației Pago atrage pierderea tuturor Punctelor Pago acumulate anterior de acel Utilizator.

3.2. Un Utilizator nu poate solicita Companiei să transfere Punctele Pago care îi aparțin către un alt Utilizator ori un alt cont al aceluiași Utilizator.

3.3. Compania garantează că plata unor sume de bani în cadrul Aplicației Pago, utilizând Puncte Pago, este o metodă de plată agreată de către Furnizorii Agreați prezenți în cadrul Aplicației Pago.